wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 259 komentarzy
pl
Wyszukiwarka
Informacje ogólne
Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji
średnica
Profile Ranty
Pokaż lub ukryj wybrane elementy rysunku awersu
Przeznaczenie

cała kolekcja

@Kolekcja guzików (8230)

sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik wojskowy Awers przedstawia dwa skrzyżowane topory oraz powyżej nich cyfrę i literę 1.Р., brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika. Ciekawostka Guziki tego...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik wojskowy z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia cyfrę 4 bez kropki, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika. Rewers bez sygnatur wytwórcy z pozosta...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Francja; średnica: 18.0 mm;
Francuski guzik karabinierów z okresu wojen napoleońskich. Awers przedstawia gorejący granat, rewers bez sygnatur wytwórcy, uszko typu koszyczek. Guziki te, po rysunku aw...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Księstwo Warszawskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia Wielki herb rodziny Sapiehów, czyli magnackiego rodu książęcego herbu Lis (odmie...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik pocztowy Awers przedstawia trąbkę (jeden z atrybutów poczty), zwróconą na zachód, powyżej trąbki umieszczono koronę zamknięta, na obrzeżu guzika brak wypuk...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 26.0 mm;
Polski guzik urzędniczy z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia pionowo szrafowaną (czerwień) tarczę herbową, na której widnieje herb Warszawy (Syrenka z zakręco...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Guzik z jakimś nieokreślonym motywem graficznym na awersie. Wykonany najprawdopodobniej z ołowiu lub jakiegoś stopu ołowiu z innym metalem....
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: I Rzeczpospolita (Polska);
Polski guzik wojskowy - jazda z okresu I RP Awers przedstawia cyfrę 5 bez kropki (cyfra wypukła, o charakterystycznym kroju), na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. C...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Włochy;
Guzik włoskiej armii z okresu wojen napoleońskich. Awers przedstawia inicjały T. M. oraz umieszczoną powyżej nich charakterystyczną szpiczastą koronę otwartą - identyczną...
sygnatura: GH;
kraj: Prusy; średnica: 16.5 mm;
Pruski guzik myśliwski Awers przedstawia motyw z tematyki myśliwskiej - postać myśliwego, grającego na trąbce w lesie. Rewers sygnowany: * BESTE QUALITAET * GH - sygna...
sygnatura: AU;
kraj: Austro-Węgry; średnica: 22.0 mm;
Austro-węgierski guzik wojskowy Awers przedstawia cyfrę 2 z kropką, o charakterystycznym kroju cyfry, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant. Rewers sygn...
sygnatura: BSW;
kraj: Austro-Węgry;
Guzik Austro-węgierski. Guzik został wyprodukowany przez firmę Braci Schneider w Wiedniu - świadczy o tym sygnatura BSW w koniczynce. Na rewersie widać nie do końca czyte...
sygnatura: WARRANTED;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 20.0 mm;
Polski guzik liberyjny - brytyjskiej(?) produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Łodzia umieszczony na tle gronostajowego płaszcza z...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 23.5 mm;
Polski guzik szpitalny z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia napis: Szpital Dzieciątka Jezus, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: ★ L. M...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 21.5 mm;
Polski guzik urzędniczy z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia pionowo szrafowaną (czerwień) tarczę herbową, na której widnieje herb Warszawy (Syrenka z zakręco...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 28.0 mm;
Guzik należał do warszawskiego tramwajarza. Rewers sygnowany: L. MINCHEIMER w WARSZAWIE....
sygnatura: LIEBHANN;
kraj: USA; średnica: 22.8 mm;
Guzik wojskowy armii USA wzór 1902 Awers przedstawia tak zwaną Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych z napisem na wstędze: E PLURIBUS UNUM, czyli Jedno uczynione z wielu....
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik wojskowy z okresu PRL, wzór 1952 Awers przedstawia orła bez korony, na obrzeżu guzika widoczny jest pojedynczy wypukły rant. Rewers sygnowany: 14 (liczba ...
sygnatura: MASSE;
kraj: Francja; średnica: 23.0 mm;
Francuski guzik wojskowy po roku 1844 Awers przedstawia liczbę 73 w labrach z rozetką kwiatową, z pojedynczym, wypukłym rantem na obrzeżu guzika. Rewers sygnowany: * A...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Francja; średnica: 22.0 mm;
Guzik napoleońskich jednostek składających się z Włochów, uszko typu koszyczek. Guzik znaleziony w miejscowości Iserlohn....
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Księstwo Warszawskie (Polska); średnica: 17.0 mm;
Polski guzik wojskowy z okresu Księstwa Warszawskiego Awers przedstawia gorejący granat z charakterystycznymi uszami, przy obrzeżu guzika widnieje wypukły szlaczek utwo...
sygnatura: ŻM = ЖМ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 22.5 mm;
Carski guzik Р. C. oznacza Резервовый Стрелковый Батальон czyli Rezerwowy Batalion Strzelców. Rewers sygnowany: Ж М....
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Francja; średnica: 23.0 mm;
Francuski guzik wojskowy po roku 1844 Awers przedstawia liczbę 81 w labrach z rozetką kwiatową, z pojedynczym, wypukłym rantem na obrzeżu guzika. Rewers sygnowany, ale...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.; średnica: 26.0 mm;
Niezidentyfikowany, cywilny guzik ozdobny Awers przedstawia motyw papieża i diabła lub kardynała i błazna - obracając głowę raz w lewo, a raz w prawo można zobaczyć dwi...
sygnatura: ! Sygnatury graficzne;
kraj: b.d.; średnica: 20.0 mm;
Cywilny guzik pochodzący z XIX wieku....
sygnatura: HAGEMEISTER;
kraj: Prusy; średnica: 30.5 mm;
Guzik liberyjny z herbem rodziny von Enckevort, która miała majątki w rejonie Choszczna i Pyrzyc. Rewers sygnowany: H. HAGEMEISTER (kwiatek) BERLIN (kwiatek). {bogdan+rwb...
sygnatura: ***;
kraj: Prusy;
Pruski liberyjny guzik z monogramem, pochodzący najprawdopodobniej z XIX wieku. Rewers sygnowany: EXTRA FEIN ***....
sygnatura: POESCH;
kraj: Prusy;
Pruski guzik pocztowy Awers przedstawia orła w koronie, który trzyma w szponach trąbkę (zwróconą na wschód). Rewers sygnowany: POESCH (kwiatek) BERLIN (kwiatek). Prze...
sygnatura: A & S;
kraj: Prusy;
Pruski guzik pocztowy wersja z koroną Awers przedstawia trąbkę (jeden z atrybutów poczty), zwróconą na wschód, powyżej trąbki umieszczono koronę zamknięta, na obrzeżu g...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Francja;
Francuski guzik wojskowy z okresu Wojen Napoleońskich Awers przedstawia liczbę 34 w labrach z kropką, z pojedynczym, wypukłym rantem na obrzeżu guzika. Rewers bez sygn...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: I wojna światowa (Polska); średnica: 24.0 mm;
Polski guzik wojskowy wzór 1917 przeznaczone dla Polskiej Siły Zbrojnej (austrackiej produkcji) Awers przedstawia orła w koronie zamkniętej. Rysunek orła: duży tułów, w...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Prusy; średnica: 18.0 mm;
Pruski guzik wojskowy (wzór 1842) Awers przedstawia szrafowaną cyfrę 4, która została umieszczona na gładkim tle, sam guzik mocno wypukły. Rewers bez sygnatur wytwórcy...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Włochy;
Włoski guzik wojskowy z okresu Wojen Napoleońskich Awers Awers przedstawia cesarskiego orła z owalną tarczą na piersi, na której znajduje się korona otwarta nad pięcioram...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: II Rzeczpospolita (Polska);
Awers guzika przedstawia znak Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które powstało w 1863 roku....
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik urzędniczy gubernialny Awers przedstawia herb Województwa Płockiego (Плоцкое воеводство) oraz Guberni Płockiej (Плоцкая губерния) w postaci tarczy dwudziel...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik wojskowy wzór 1857, wersja oficerska, polskiej(!) produkcji Awers przedstawia cyfrę 2 z kropką. Rewers sygnowany: 1й Сорmъ Rükert №557 * Buch *. Przezn...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 20.0 mm;
Polski guzik wojskowy (wersja żołnierska) z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia gorejący granat o szerokim płomieniu, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. ...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: b.d.;
Guzik herbowy, przedstawiający dwa herby: z lewej Dołęga (?), z prawej odmiana herbu Kopaszyn (?). Znaleziony na terenie miasta....
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 20.0 mm;
Polski guzik urzędniczy gubernialny Awers przedstawia herb Guberni Podlaskiej (Подлясская губерния) lub herb Województwa Podlaskiego (Подляское воеводство), na obrzeżu ...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik wojskowy Awers przedstawia wypukłą cyfrę 3 ( cyfra mocno wypukła), o charakterystycznym kroju cyfr, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Re...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polska);
Polski guzik wojskowy z lat 1945-1946 (wersja z koroną), według wzoru 1928 Awers przedstawia orła w koronie otwartej z głową zwróconą w swoją prawą stronę, z tzw. przep...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Austro-Węgry; średnica: 19.0 mm;
Austro-węgierski guzik wojskowy Awers przedstawia liczbę 26 o charakterystycznym kroju cyfr, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant. Rewers bez sygnatur ...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Prusy; średnica: 19.0 mm;
Guzik 3 pułku, znaleziony w okolicach Szczecina. Jest to prawdopodobnie guzik pruski z końca XVIII w....
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Francja; średnica: 17.0 mm;
Francuski guzik wojskowy z okresu Wojen Napoleońskich Awers przedstawia liczbę 85 w labrach z kropką. Rewers bez sygnatur wytwórcy. Ciekawostka Uszko typu koszyczek, ...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 15.0 mm;
Rosyjski guzik wojskowy piechoty, wzór 1857 Awers przedstawia herb Imperium Rosyjskiego, czyli dwugłowego orła z trzema koronami (każda głowa ma swoją własną koronę, a ...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 26.0 mm;
Rosyjski guzik wojskowy wzór 1857, wersja oficerska, rosyjskiej produkcji Awers przedstawia liczbę 13 z kropką (cyfra 1 z rozdwojoną podstawą). Rewers sygnowany: Buch ...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 22.0 mm;
Polski guzik wojskowy z okresu Królestwa Polskiego Awers przedstawia cyfrę 2 bez kropki, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika. Rewers bez sygnatur wytwórcy z pozosta...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 23.0 mm;
Rosyjski guzik urzędniczy (wzór 1857) Awers (w formie nakładki) przedstawia herb Imperium Rosyjskiego, czyli dwugłowego orła z trzema koronami (każda głowa ma swoją wła...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 23.0 mm;
Rosyjski guzik urzędniczy gubernialny Awers (w formie nakładki) przedstawia herb Guberni nowogrodzkiej (ros. Новгородская губерния) z Wielką koroną cesarską Rosji powyż...


Link do powyższego wyniku wyszukiwania