wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 181 komentarzy
pl
Wyszukiwarka
Informacje ogólne
Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji
średnica
Profile Ranty
Pokaż lub ukryj wybrane elementy rysunku awersu
Przeznaczenie

cała kolekcja

@Kolekcja guzików (660)

sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Lubicz, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona rang...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 21.0 mm;
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery A, pisany szwabachą, umieszczony na poziomo szrafowanym tle, powyżej herbu znajdu...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Szorfas, nad herbem widnieje rycerski hełm w szlacheckiej...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona hra...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.; średnica: 22.0 mm;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram z liter EP, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers całkowicie skorodowany. Prze...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 17.0 mm;
Guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika widniej pojedynczy, wypukły rant. Rew...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb bez tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jelita, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.  Wik...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Celejów - nadany w 1851 roku przez cara Mikołaja I Marcin...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery W, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers - brak zdjęcia rewersu. Pr...
sygnatura: SAUER;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram, pisany szwabachą, powyżej dziewięciopałkową koronę otwartą (hrabia), na obrzeżu guzika...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery M(?), pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika brak wypukłe...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki w postaci wspiętego lwa z miec...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram, pisany szwabachą, dookoła liter widnieją dwa wieńce (wawrzynowy i laurowy), na obrzeżu g...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. Rewers sygn...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pierzchała (wersja z orłem carskim), herb umieszczono na ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 30.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pierzchała, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Rosja Carska; średnica: 30.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany dziewięciopałkową koroną hrabiowską, herb rodziny Шереметевы (...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany dziewięciopałkową koroną hrabiowską, herb rodziny Шереметевы (S...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o trzech kwiatonach i dwóch pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. ...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Przerowa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z...
sygnatura: SADLER;
kraj: Prusy; średnica: 28.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia finezyjny monogram powstały z kilku liter, powyżej koronę zamkniętą (książe), na obrzeżu guzika brak wypukłego...
sygnatura: ASSMANN;
kraj: Rosja Carska; średnica: 28.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia pięciopałkową koronę otwartą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: ASSMANN & S. * I. СОР...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pomian, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona rang...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Prusy; średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowa...
sygnatura: BESTE QUALITAET;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowa...
sygnatura: S. PETERSBURG;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki z dwoma, poziomymi polami. Górne pole prz...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Ogończyk z trzymaczami w postaci dwóch rycerzy, nad he...
sygnatura: M;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej, wersja małżeńska) Awers przedstawia dwa herby Stary Koń oraz herb rodu Połubińskich lub Radziwi...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Trąby hrabiów Radziwiłłów, nadany im przez władcę Cesarstwa Rzymskiego F...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jelita, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa korona r...
sygnatura: WIENER & SÜSKIND;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 30.0 mm;
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Junosza, powyżej herbu znajduje się hełm w rycerski w szl...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Prusy;
Pruski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (monogram z koroną rangową) Awers przedstawia trzyliterowy monogram z liter FWC, poniżej rzymską liczbę I (wykonaną z wyp...
sygnatura: ICM;
kraj: Prusy; średnica: 28.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery B, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: * (niezidentyfik...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery A, pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika umieszczono ...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Suchekomnaty, nad herbem widnieje hełm rycerski w koronie...
sygnatura: ICM;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o trzech kwiatonach i dwóch pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rant...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski (śląski) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb baronów von Rotkirch und Panthen (jeśli głowy orle) lub herb wi...
btrm002074 (50.00 zł)
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 15.6 mm;
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram z liter AW(?), pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika umieszczono po...
btrm002041 (25.00 zł)
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 26.6 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. Rewers sygn...
btrm002040 (25.00 zł)
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.; średnica: 16.8 mm;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery K, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. ...
sygnatura: DEROOSTER;
kraj: Belgia; średnica: 24.2 mm;
Guzik liberyjny - belgijskiej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram z liter CE (litera C przypomina podkowę i jest poziomo szrafowana, litera E jest gładka),...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 27.9 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery S, pisany szwabachą, umieszczoną na tle poziomoszrafowanego tła, tło to jest o...
btrm002014 (25.00 zł)
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 18.2 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery M, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Hiszpania; średnica: 17.0 mm;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia kilkuliterowy monogram oraz wieniec laurowy(?) powyżej, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers bez sy...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery B(?), pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika umieszczo...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant. ...
sygnatura: A & S;
kraj: Prusy; średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia pięciopałkową koronę otwartą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: ● A&S ● EXTRA FEIN. ...
sygnatura: ASSMANN;
kraj: Rosja Carska; średnica: 28.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia pięciopałkową koronę otwartą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: ASSMANN & S. * I СОРТ...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 30.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o dziewięciu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygn...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 32.0 mm;
Polski(?) guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, polski(?) herb szlachecki (pół orła oraz trzy rozety), po...


Link do powyższego wyniku wyszukiwania