wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 181 komentarzy
pl
Wyszukiwarka
Informacje ogólne
Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji
średnica
Profile Ranty
Pokaż lub ukryj wybrane elementy rysunku awersu
Przeznaczenie

cała kolekcja

@Kolekcja guzików (660)

sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: UK;
Brytyjski guzik liberyjny - brytyjskiej produkcji (herb bez tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki bez tarczy herbowej w postaci wspięteg...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery K, pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika umieszczono poj...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, niezidentyfikowany herb z trzymaczam...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia pięciopałkową koronę otwartą, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. Rewers sygnowany: (moty...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jastrzębiec, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Korczak, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z ...
sygnatura: FIRMIN;
kraj: UK;
Brytyjski guzik liberyjny - brytyjskiej produkcji (herb bez tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki bez tarczy herbowej w postaci przedram...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery K, pisany szwabachą, umieszczony na poziomo szrafowanej tarczy herbowej, powyżej ...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 27.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Drużyna, powyżej herbu znajduje się książęca korona ra...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Junosza, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona ran...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Holandia;
Holenderski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia holenderski herb szlachecki rodziny van der Noot z trzymaczami w postaci...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Cesarstwo Niemieckie; średnica: 28.0 mm;
Niemiecki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niemiecki herb szlachecki rodziny von-Humbert, powyżej herbu znajduje się ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia trzyliterowy monogram z litery BHK, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers - brak zdjęcia rewersu. P...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery B, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers bez sygnatur wytwórcy z wid...
sygnatura: CHR;
kraj: Niemcy; średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowa...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany: * MUNCHEIMER *...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: b.d.; średnica: 24.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki (herb nieczytelny z powodu wyt...
sygnatura: BUCH = БУХЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 27.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Вонлярлярские (Wonliarl...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb Trąby hrabiów Radziwiłłów, nadany im przez władcę Cesarstwa Rzymskiego Ferd...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Pierzchała, nad herbem widnieje dziewięciopałkowa koro...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia Wielki herb rodziny Sapiehów, czyli magnackiego rodu książęcego herbu Lis (odmie...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 27.5 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery W, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia dwuliterowy monogram z liter MN, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. Rewers sygnowany przez ...
sygnatura: NEUSILBER;
kraj: Prusy;
Guzik liberyjny - niemieckiej(?) produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram, pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.; średnica: 27.0 mm;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery S, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant. ...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: KOPIEJKIN = КОПЬИКИНЪ;
kraj: Rosja Carska; średnica: 25.0 mm;
Rosyjski guzik liberyjny - rosyjskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia, ukoronowany rangową koroną szlachecką, herb rodziny Времевы (Wriemiewy) z d...
sygnatura: TW;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - austriackiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Drużyna, powyżej herbu znajduje się książęca korona r...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Chomąto, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa be...
sygnatura: DUTKIEWICZ;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jastrzębiec, powyżej herbu znajduje się szlachecka korona...
sygnatura: EXTRA FEIN;
kraj: Prusy; średnica: 30.0 mm;
Guzik liberyjny - niemieckiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery B, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers sygnowany...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Juńczyk, nad herbem widnieje hełm rycerski w szlacheckiej...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o siedmiu pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers - brak ...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia koronę otwartą o trzech kwiatonach i dwóch pałkach zakończonych kulkami, na obrzeżu guzika brak wypukłego rant...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Rosja Carska;
Rosyjski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia rosyjski herb szlachecki rodu Biezobrazowych (Безобразовы), powyżej herbu z...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 25.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb bez tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Jelita, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu.  Wik...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Księstwo Warszawskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia Wielki herb rodziny Sapiehów, czyli magnackiego rodu książęcego herbu Lis (odmie...
sygnatura: WARRANTED;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 20.0 mm;
Polski guzik liberyjny - brytyjskiej(?) produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Łodzia umieszczony na tle gronostajowego płaszcza z...
sygnatura: MUNCHHEIMER?;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Polski guzik liberyjny - polskiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Bończa, nad herbem widnieje szlachecka korona rangowa z k...
sygnatura: OSANG;
kraj: Prusy;
Pruski (śląski) guzik liberyjny - niemieckiej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb szlachecki śląskiej rodziny książęcej zu Stolberg Wernigerode, ...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Prusy;
Pruski (śląski) guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia herb śląskiej rodziny von Heydebrand, powyżej herbu umieszczono baro...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 30.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Ostoja, nad herbem widnieje hełm rycerski w szlachecki...
sygnatura: ! Sygnatury nieczytelne;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska); średnica: 17.0 mm;
Polski guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia polski herb szlachecki Gozdawa, nad herbem widnieje siedmiopałkowa korona ran...
sygnatura: BIERTUMPFEL;
kraj: Polska; okres: Królestwo Polskie (Polska);
Guzik liberyjny - polskiej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram z litery K(?), pisany szwabachą, powyżej koronę szlachecką, na obrzeżu guzika umieszczono ...
sygnatura: FIRMIN;
kraj: UK;
Brytyjski guzik liberyjny - brytyjskiej produkcji (herb bez tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany herb szlachecki bez tarczy herbowej w postaci skrzyżow...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: b.d.;
Guzik liberyjny - niewiadomej produkcji Awers przedstawia jednoliterowy monogram, pisany szwabachą, na obrzeżu guzika brak wypukłego rantu. Rewers bez sygnatur wytwórc...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: Cesarstwo Niemieckie;
Niemiecki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia nemiecki herb szlachecki rodziny von Riesselmann, powyżej herbu znajduje s...
sygnatura: ! Bez sygnatur wytwórcy;
kraj: Austria; średnica: 28.0 mm;
Austriacki guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia austriacki herb szlachecki rodziny von Hattzfeld, herb umieszczono na tle...
sygnatura: ! Brak danych;
kraj: b.d.; średnica: 27.0 mm;
Niezidentyfikowany guzik liberyjny - niewiadomej produkcji (herb na tarczy herbowej) Awers przedstawia niezidentyfikowany, czteropolowy herb szlachecki, powyżej herbu z...


Link do powyższego wyniku wyszukiwania