wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 191 komentarzy
pl

ATLAS FORM I TYPÓW RZEŹBY TERENU POLSKI, Skala 1:25 000, Warszawa 1960

ATLAS FORM I TYPÓW RZEŹBY TERENU POLSKI, Skala 1:25 000, Warszawa 1960

ATLAS FORM I TYPÓW RZEŹBY TERENU POLSKI, Skala 1:25 000, Warszawa 1960
wybrał i opracował: Andrzej Marcinkiewicz

twarda okładka, 136 stron, nakład 2 000 egz.
Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego

Cena: 75.00 zł
Galeria produktu:
Opis produktu:

ATLAS FORM I TYPÓW RZEŹBY TERENU POLSKI, Skala 1:25 000, Warszawa 1960
wybrał i opracował: Andrzej Marcinkiewicz

twarda okładka, 136 stron, nakład 2 000 egz.
Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego

SPIS RZECZY
Przedmowa 5
Streszczenie rosyjskie 7
Streszczenie angielskie 9
 
Rozmieszczenie map atlasu na obszarze Polski (mapa) 11
Znaki umowne użyte na mapach atlesu  
 
RZEŹBA POLSKI PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ 12
 
I FORMY WYBRZEŻA MORSKIEGO 13
  1. Wybrzeże urwiste 14
  2. Wybrzeże płaskie. Delty rzeczne 16
  3. Mierzeje 18
  4. Jeziora przybrzeżne 20
  5. Wały nadbrzeżne 20
  6. Wydmy nadmorskie 22
  7. Żuławy 22
 
II FORMY EROZJI I AKUMULACJI RZECZNEJ 25
  8. Lej źródłowy 28
  9. Krawędź w początkach rozcięcia erozyjnego 26
  10. Krawędź rozcięta erozyjnie i rozmyta 26
  11. Terasy rzeczne 28
  12. Terasa zalewowa 30
  13. Dolina zatorfiona 32
  14. Zakola rzeczne 32
       
III FORMY RZEŹBY LODOWCOWEJ. WYDMY ŚRÓDLĄDOWE 35
  15.  Młodsza wysoczyzna morenowa 36
  16. Drumliny 38
  17. Strefa pagórkowata czołowo-morenowa 40
  18. Ozy 42
  19. Jeziora polodowcowe 44
  20. Rynny jeziorne 46
  21. Młodsze moreny czołowe 48
  22. Sandry 50
  23. Pradoliny 52
  24. Starsze terasy pradolin 54
  25. Starsza wysoczyzna morenowa 56
  26. Starsze moreny czołowe 58
  27. Obniżona i zrównana wysoczyzna morenowa 60
  28. Równiny po dawnych jeziorach zastoiskowych 62
  29. Wydmy śródlądowe 64
  30. równiny lessowe 66
  31. Pokrywy lessowe faliste 68
  32. Wąwozy lessowe 70
  33. Morena spiętrzona Wzgórz Trzebnickich 72
       
RZEŹBA POLSKI POŁUDNIOWEJ  
IV WYŻYNY, POGÓRZA I GÓRY 74
       
  IV-A. WYŻYNA ŚLĄSKA, KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA I NIECKA NIDZIAŃSKA 77
  34. Wzgórza Wyżyny Śląskiej 78
  35. Kuesta Jurajska 80
  36. Skałki wapienne 80
  37. Lejki krasowe 82
  38. Suche doliny (wodące) 82
  39. Wąwozy krasowe 82
  40. Jaskinie 82
  41. Rzeki ginące 82
  42. Rzeźba Niecki Midziańskiej (mapy) 83
       
  IV-B. WYŻYNA LUBELSKA 84
  43a. Kras północno-wschodniego obrzeżenia Wyżyny Lubelskiej 84
  43b. Polesie Włodawskie 84
  44. Roztocze 86
       
  IV-C. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 89
  45. Łysogóry i pasma sąsiednie 90
  46. Pasma zachodniej części Gór Świętokrzyskich 92
  47. Wzgórza Koneckie 94
       
  IV-D. SUDETY 97
  48. Karkonosze i pasma sąsiednie 98
  49. Góry Kaczawskie 100
  50. Pogórze Izerskie i Kaczawskie 102
  51. Góry Wałbrzyskie 104
  52. Góry Kamienne 104
  53. Góry Sowie i Bardzkie 106
  54. Góry Stołowe, Bystrzyckie i Orlickie 108
  55. Sudety Wschodnie 110
  56. Przedgórze Sudeckie 112
       
  IV-E. KARPATY 115
  57.