wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 191 komentarzy
pl

90 lat Geografii Wojskowej, Kwartalnik BELLONA - Warszawa 2009

90 lat Geografii Wojskowej, Kwartalnik BELLONA - Warszawa 2009

90 lat Geografii Wojskowej, Kwartalnik BELLONA - Warszawa 2009

miękka okładka,
195 stron,
bardzo bogato ilustrowana,
stan bardzo dobry

Cena: 50.00 zł
Galeria produktu:
    
Opis produktu:

90 lat Geografii Wojskowej, Kwartalnik BELLONA - Warszawa 2009

miękka okładka, 195 stron, bardzo bogato ilustrowana, stan bardzo dobry

SPIS TREŚCI
gen. dr Franciszek Gongor - Słowo wstępne 6
gen. bryg. dr inż. Anatol J. Wojtan - Zabezpieczenie geograficzne Sił Zbrojnych RP 8
 
ROZDZIAŁ 1. KIEROWANIE, PLANIWANIE I NADZÓR
płk mgr inż. Krzysztof Danilewicz - NATO a geografia wojskowa 11
płk mgr inż. Krzysztof Danilewicz
płk mgr inż. Andrzej Merski
- Zarządzanie geografią wojskową 15
 
ROZDZIAŁ 2. WYTWARZANIE I UTRZYMANIE W AKTUALNOŚCI
płk mgr inż. Janusz Rozwałka - Pięciolecie Wojskowego Centrum Geograficznego.
58 lat tradycji
17
kpt. rez. Wiesław Czajka - Baza danych wysokości terenu w formacie DTED 26
mjr mgr inż. Robert Władysław Bauer - Mapa rastrowa z georeferencją 31
płk Ryszard Kołacz
mjr Andrzej Komorowski
- 22 Wojskowy Osrodek Kartograficzny 33
płk rez. mgr Jerzy Pietruszka - Wielonarodowy Program Wspólnej Produkcji Geoprzestrzennej 42
płk mgr Grzegorz Kostrzewa
mjr mgr Wojciech Wawrzyniak
- 6 Samodzielny Oddział Geograficzny 49
płk mgr inż. Zbigniew Nowak - 19 Samodzielny Oddział Geograficzny 56
kmdr Henryk Nitner - Służba hydrograficzna Marynarki Wojennej RP 72
 
ROZDZIAŁ 3. ZAOPATRYWANIE I WSPOMAGANIE DOWODZENIA
ppłk mgr inż. Arkadiusz Piotrowski - Zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP w produkty geograficzne 85
ppłk rez. mgr inż. Ryszard Bożek - Składnice wydawnictw topograficznych w Wojsku Polskim 88
płk Zbigniew Jończyk - Służba geograficzna w Wojskach Lądowych 95
ppłk Ireneusz Chudzik - Wydział Topograficzny w Siłach Powietrznych 98
płk mgr inż. Tomasz Czekalski
kpt. mgr inż. Łukasz Niemiec
- Mobilny zespół zabezpieczenia geograficznego 101
mjr mgr inż. Robert Władysław Bauer - Wsparcie geograficzne na misji w Iraku 105
 
ROZDZIAŁ 4. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE KADRY
płk dr inż. Zbigniew Lach - Zabezpieczenie topograficzne w edukacji 113
płk rez. dr inż. Ryszard Sołoducha - Kształcenie kadry służby topograficznej 127
ROZDIZAŁ 5. WSPOMNIENIA
płk rez. dr Eugeniusz Sobczyński - Służba geograficzna WP w dwudziestoleciu miedzywojennym 140
płk rez. dr Eugeniusz Sobczyński - Służba topograficzna w latach 1945-1990 161
płk w st. spocz. dr inż. Zenon Biesaga - Ze wspomnień absolwenta Oficerskiej Szkoły Topografów 179
płk w st. spocz. dr inż. Zenon Biesaga - Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 185
 
* * * - Mapy papierowe 189
  - Produkty cyfrowe 192
  - Wydawnictwa 193