wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 269 komentarzy
pl

GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów - Warszawa 1999

Jest to pierwsza tak poważna, na polskim rynku, pozycja książkowa na temat guzików.

 

 

 

Spis treści

PRZEDMOWA 5

 

CZĘŚĆ I
Polskie guziki wojskowe w okresie XVI-XIX wieku

  1. Wstęp 9
  2. Wiek XVI-XVIII 10
  3. Księstwo Warszawskie 16
  4. Królestwo Polskie 25
  5. Powstanie Listopadowe 38
  6. Okres międzypowstaniowy 40
  7. Powstanie Styczniowe 41
  8. Zakończenie 45
  9. Literatura 46

 

CZĘŚĆ II
Polskie guziki wojskowe w XX wieku

  1. Wstęp 51
  2. Guziki legionowe 52
  3. Guziki wzoru 1917 60
  4. Polskie formacje wojskowe w Rosji 66
  5. Wojsko Polskie we Francji 1917 70
  6. Ochotnicy z USA 72
  7. Powstanie Wielkopolskie 73
  8. Guziki armiiobcych używane w Wojsku Polskim w latach 1914-1919 74
  9. Guziki wzoru 1919 77
  10. Guziki dla Korpusu Kadetów wzoru 1919 78
  11. Guziki Marynarki Wojennej wzoru 1920 79
  12. Nie regulaminowe guziki używane w latach 1918-1927 82
  13. Guziki cynkowe z lat dwudziestych dla szeregowych 91
  14. Nie wprowadzony guziki wzoru 1926 92
  15. Guziki wzoru 1927 93
  16. Guzki wzoru 1928 96
  17. Ochotnicy polscy w Hiszpanii 1936 102
  18. Wojsko Polskie we Francji 1940 103
  19. 2-ga Dywizja Strzelców Pieszych 104
  20. Wojsko Polskie w Anglii 105
  21. Wojsko Polskie na Bliskim Wschodzie i w Egipcie 109
  22. Wojsko Polskie we Włoszech 110
  23. Wojsko Polskie na terenie Niemiec 110
  24. Oddziały polskie w ZSRR 111
  25. Okupacja i Powstanie Warszawskie 113
  26. Obozy jenieckie 113
  27. Guziki armii obcych używane w Wojsku Polskim w latach 1939-1945 114
  28. Guziki LWP w latach 1945-1946 116
  29. Guziki LWP w latach 1947-1951 119
  30. Guziki wzoru 1952 121
  31. Guziki wzoru 1961 123
  32. Guziki wzoru 1972 124
  33. Próby z guzikami nowego wzoru 125
  34. Guziki wzoru 1995 126
  35. Zakończenie 127
  36. Ciekawostki 128
  37. Literatura 135

 

CZĘŚĆ III
Informacje o sposobach produkcji guzików, grawerach i fabrykach wytwarzających guziki dla Wojska Polskiego

  1. Wstęp 139
  2. Kilka słów o produkcji i konstrukcji guzików 140
  3. Alfabetyczny spis oznaczeń występujących na guzikach wraz z informacjami o firmach produkujących i sprzedających polskie guziki wojskowe 146
  4. Literatura 162

 

SUMMARY

165