wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 269 komentarzy
pl

POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku - W. Kustowski, Kraków 2014

Pozycja polecana przez Buttonarium Polska

Wojciech Kustowski

POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku
próba skatalogowania
Kraków 2014

Jest to już czwarte wydanie tej arcyciekawej pozycji, wcześniejsze ukazały się w 2010, 2011 i 2013 roku. Obecne wydanie liczy 276 stron, w tym 5 stron w kolorze, publikacja została uzupełniona i poprawiona, niektóre działy przy wydatnej pomocy innych kolekcjonerów guzików uległy znacznemu rozszerzeniu. W Katalogu pojawiły się nowe guziki mundurowe lub ich nieujęte wcześniej odmiany. Dla zachowania ciągłości numeracji guzików zaprezentowanych we wcześniejszych wydaniach nie uległa ona zmianie, nowe guziki otrzymały kolejne numery katalogowe.

Autor katalogu przedstawia historię, ikonografię, cytaty obowiązujących ówczesnie przepisów i regulaminów oraz inne ciekawostki dotyczące kilkudziesięciu służb i formacji mundurowych, organizacji społecznych, szkół, urzędów, instytucji, przedsiębiorstw, magistratów itp., które wykorzystywały własne wzory guzików. W każdym przypadku autor dołączył zdjęcia i/lub rysunki różnych wzorów guzików, które funkcjonowały w omawianych strukturach.

Ponadto publikacja zawiera przykłady destruktów i półproduktów guzików, spis producentów, materiały reklamowe firm produkujących guziki, materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu, domowe sposoby czyszczenia i konerwacji guzików, listę organizacji mundurowych, których guzików dotychczas nie znamy oraz wykaz literatury, objaśnienia i fotografie.

W tym wydaniu, po raz pierwszy w literaturze dotyczącej filobutonistyki, autor podjął próbę określenia stopnia rzadkości guzików. W tym celu posłużył się sześciostopniową, umownie przyjętą, skalą opisującą popularność występowania guzików prezentowanych w Katalogu. Autor zaprezentował metodologię jaką posłużył się przy nadawaniu poszczególnych stopni rzadkości - patrz zdjęcia 3. i 4. strony Katalogu poniżej.

Katalog można zakupić poprzez portal aukcyjny ALLEGRO - patrz sprzedający: lajk1

lub bezpośrednio od autora, kontakt: kustosz7@vp.pl

STRONA TYTUŁOWA

Kilka zdjęć przykładowych stron z książki

 

 

 

Spis treści

Wstęp

I.

POLSKIE SŁUŻBY MUNDUROWE

 
  1. Straż Prezydencka 5
  2. Straż Marszałkowska 9
  3. Straż Zamkowa 11
  4. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna 12
  5. Policja / Milicja 29
  6. ORMO 43
  7. Policja Municypalna, Straż Miejska i Gminna 43
  8. BOR, UOP, AW, ABW 46
  9. Sądy i Prokuratura 47
  10. Straż i służba więzienna 48
  11. Zakłady poprawcze 49
  12. Służby Celne i Służby Skarbowe 49
  13. Służba Drogowa 56
  14. Straż Graniczna 57
  15. Obrona Cywilna 58
  16. Służba Leśna, Służba Parków Narodowych i Krajobrazowych, Straż Rybacka 59
  17. Inspekcje państwowe 61
  18. Służby Morskie i Wodne 65
  19. Lotnictwo cywilne 71
  20. Górnictwo 74
  21. Wewnętrzne służby ochrony 80

II.

FORMACJE MUNDUROWE

 

TRANSPORT

  1.  Polskie Koleje Państwowe 81
  2.  Polskie Linie Kolejowe 89
  3.  Służba / Straż Ochrony Kolei 91
  4.  Państwowa Komunikacja Samochodowa 93
  5.  Komunikacja miejska, MPK, MZK 97
  6.  Warszawskie Metro 109
  7.  Polskie Linie Lotnicze LOT 110
  8.  OLT Expres 118
  9.  Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni 118
  10. Żegluga Polska 119

ORGANIZACJE

  1. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej 121
  2. Związek Strzelecki - „Strzelec” 135
  3. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 138
  4. Legion Młodych 139
  5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 141
  6. Betar 142
  7. Brith Hachałaj 144
  8. Polski Czerwony Krzyż 145
  9. Towarzystwo Strzeleckie, Bractwo Kurkowe 146
  10. Polski Związek Łowiecki 148
  11. Organizacje kombatanckie II RP 149
  12. Bratnia Pomoc - „Bratniak” 150
  13. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 150
  14. ODR, JHP, SOM, SP, OHP 151
  15. Służba Budowlana BAUDIENST 158

OŚWIATA

  1. Szkoły powszechne II RP 159
  2. Szkoły i kursy rolnicze II RP 162
  3. Szkoły handlowe II RP 164
  4. Szkolnictwo zawodowe  PRL 165
  5. Szkoła Podoficerska, Szkoła Podchorążych 166

INSTYTUCJE PUBLICZNE

  1. Poczta Polska 169
  2. Energetyka 172
  3. Hutnictwo 175

POZOSTAŁE INSTYTUCJE I FIRMY MUNDUROWE

  1. Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna 178
  2. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 180
  3. Bank Polski 181
  4. Pocztowa Kasa Oszczędności 182
  5. Polski Monopol Tytoniowy 183
  6. Polski Bank Rolny 185
  7. Hotel Bristol 186
  8. Hotel Europejski 187
  9. Hotel Hilton 187
  10. Film Polski 187
  11. Służby cmentarne 188
  12. Nuncjatura Apostolska 189
  13. Kominiarze 190
  14. Polski Związek Motorowy 192

GUZIKI MIEJSKIE

  1. Bielsko Biała 193
  2. Gdańsk 193
  3. Jarosław 196
  4. Jelenia Góra 196
  5. Kraków 197
  6. Lwów 200
  7. Łódź 202
  8. Poznań 204
  9. Szczecin 205
  10. Toruń 206
  11. Warszawa 206
  12. Wrocław 210
  13. Zamość, Ordynacja Zamojska 213
  14. Prowincja Górnośląska 215
 
  Guziki mundurowe o niepewnej identyfikacji 216
  Przykładowe destrukty i półprodukty guzików 224
  Producenci guzików 229
  Materiały reklamowe firm produkujących guziki 235
  Materiały i dokument wykorzystane w opracowaniu 242
  Domowe sposoby czyszczenia i konserwacji guzików 244
  Organizacje mundurowe, których guzików nie znamy 252
  Literatura, objaśnienia,fotografie 266
     

Polecam wszystkim kolekcjonerom guzików.