wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 263 komentarzy
pl

Profile oraz rodzaje rantów guzików - próba klasyfikacji - ZAPOWIEDŹ

A r t y k u ł   w   t r a k c i e   o p r a c o w y w a n i a, stan na dzień 10 listopada 2017 r.

Biorąc do ręki guziki obserwujemy m. in. ich różną budowę, w tym różne profile, mocowania (uszko) oraz odmienne zakończenia rantów. Niniejszy artykuł jest próbą opisania zagadnienia, a co ważniejsze, próbą jego usystematyzowania oraz propozycją prostego zapisu kompleksowej informacji na temat budowy guzików: profil + uszko + rant. Informacje te, zwłaszcza budowa, czy rodzaj mocowania (uszko), mogą być pomocne w prawidłowej identyfikacji i/lub datowaniu guzików.

Profile guzików

Biorąc pod uwagę profil guzika uwzględniono jego budowę, czyli rozróżniono guziki jednowarstwowe, odlewane oraz dwuwarstwowe, a także kształt powierzchni awersu i rewersu. W przypadku guzików dwuwarstwowych nie wzięto pod uwagę czy i co znajduje się pomiędzy warstwamimmateriałów z których został wykonany guzik.

Poniżej przedstawiono tylko takie sytuacje, które występują w Buttonarium, z czasem, gdy będzie przybywać guzików, a co za tym idzie wystąpią nowe rodzaje guzików, klasyfikacja zostanie rozszerzona zgodnie z przyjętą filozofią.

 

Guzików jednowarstwowe

Profil guzika  Symbol 
 - g. jednowarstwowe, płaskie  |
 - g. jednowarstwowe, płaskie, z wyraźnym rantem od spodu  [
 - g. jednowarstwowe, wypukłe (
 - g. jednowarstwowe, zdecydowanie wypukłe C
 - g. jednowarstwowe, wklęsłe )

 

Guziki odlewane

Profil guzika  Symbol 
 - g. odlewane, płasko-płaskie |#|
 - g. odlewane, płasko-płaskie, z wyraźnym rantem od spodu |#[
 - g. odlewane, płasko-wypukłe |#)
 - g. odlewane, wypukło-płaskie (#|
 - g. odlewane, wypukło-płaskie, z wyraźnym rantem od spodu  (#[
 - g. odlewane, wypukło-wklęsłe (#(
 - g. odlewane, wypukło-wypukłe (#)
 - g. odlewane, wypukło-brak danych (#?
 - g. odlewane, zdecydowanie wypukło-płaskie C#|
 - g. odlewane, zdecydowanie wypukło-wypukłe C#)

 

Guziki dwuwarstwowe

Profil guzika  Symbol 
 - g. dwuwarstwowe, płasko-płaskie ||
 - g. dwuwarstwowe, płasko-płaskie + otworki technologiczne ||:
 - g. dwuwarstwowe, płasko-wypukłe |)
 - g. dwuwarstwowe, płasko-wypukłe + otworki technologiczne |):
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-płaskie (|
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-płaskie + otworki technologiczne (|:
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-płaskie, ale rewers odstający (]
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-wklęsłe ((
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-wypukłe ()
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-wypukłe + otworki technologiczne ():
 - g. dwuwarstwowe, wypukło-brak danych (?
 - g. dwuwarstwowe, zdecydowanie wypukło-płaskie C|
 - g. dwuwarstwowe, zdecydowanie wypukło-wypukłe + otworki technologiczne  C):
 - g. dwuwarstwowe, wklęsło-brak danych )?
 - g. dwuwarstwowe, brak danych-płaskie ?|

 

Mocowania guzików (uszka)

 

Typ mocowania guzika (uszko) Symbol
brak danych

!

2 otworki ••
3 otworki •••
4 otworki ••••
drut
hak J
inne +
koszyczek

odlew }
płaskownik D

 

Ranty guzików

Rozpatrując rodzaje rantów guzików rozróżniono sytuacje kiedy rysunek awersu dochodzi do krawędzi guzika od sytuacji, kiedy faktycznie mamy do czynienia z jakimś ozdobnikiem na rancie guzika. Nie zawsze było to zadanie proste i dla bliżej nieokreślonej ilości guzików mogą występować pewne wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej klasyfikacji. Do rantu guzika zaliczono powierzchnię ok.2-3 mm od jego krawędzi.

Wszystkie symbole odnoszą się do tego fragmentu guzika, który znajduje się na tzw. "godzinie 3.", co jednoznacznie sugeruje przyjęta symbolika (● - oznacza środek guzika).

 

Symbol Rysunek
●--- uzupełnić
●--| uzupełnić
●--/ uzupełnić
●--: uzupełnić
●--= uzupełnić
●--_ uzupełnić
●--\ uzupełnić
●-v- uzupełnić
●-|- uzupełnić
●-|| uzupełnić
●-/| uzupełnić
●-|/ uzupełnić
●-|: uzupełnić
●-|= uzupełnić
●-|\ uzupełnić
●-=| uzupełnić
●-:- uzupełnić
●-:| uzupełnić
●|-| uzupełnić
●||- uzupełnić
●|/| uzupełnić
●|:| uzupełnić
●|=| uzupełnić

 

Przykłady zapisów kompleksowej informacji na temat budowy guzików

Przykładowy guzik Symbol
 

|∞--|

 

(D---

 

((Ↄ-|-

 

(••---

 

C|Ↄ--_